سیمای بالینی اختلال وسواسی- جبری در اصفهان
63 بازدید
محل نشر: دانش و پژوهش در روانشناسی » پاییز 1382 - شماره 17 (16 صفحه - از 41 تا 56)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
اختلال وسواسی-جبری( OCD )اختلالی مزمن و ناتوان‏کننده است.مطالعات اخیر از شیوع نسبتا زیاد آن خبر می‏دهد، مطالعه حاضر که به منظور بررسی توصیفی این اختلال در یک مطب شخصی در شهر اصفهان انجام شده است شامل 1084 بیمار وسواسی است که از سال 1370 تا نیمه اول سال 77 به این مطب مراجعه کرده و پرونده تشکیل داده‏اند.نسبت جنسی آنان در مرد و زن 1 به 66/2 است، 50 درصد آنان بی‏سواد و یا تحصیلات ابتدایی دارند، سن شروع و سن اولین مراجعه اغلب بین 21 تا 31 سالگی است، 60 درصد سابقه خانوادگی بیماری وسواس دارند.در 25 درصد بیماری، متعاقب یک تنش آغاز شده که در مورد زنان بیشتر زایمان و در مردان مرگ اطرافیان بوده است، زنان بیمار اغلب خانه‏دار و مردان دارای مشاغل آزاد بودند.نسبت شهری و روستایی و همچنین نوع وسواس عملی و فکری یا مخلوط تقریبا همسان است. کلید واژه‏ها:سیمای بالینی، وسواس. (1)-روانپزشک، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. (2)-روان‏شناس، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان.