اثربخشی آموزش کارآفرینی بر افزایش فعالیت کاریابی زنان جویای کار شهرکرد
63 بازدید
محل نشر: دانش و پژوهش در روانشناسی » زمستان 1385 - شماره 30
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی