تأثیر تنظیم هیجان بر شادکامی و نشخوار فکری دانشجویان
72 بازدید
محل نشر: روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران » پاییز 1385 - شماره 46
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی